Tour de Als

Nord-Als Musikfestival 2021 er jo desværre ikke mulig at gennemføre pga. forsamlingsforbud og zoneinddelinger. Derfor har vi besluttet at gentage successen fra 2020, hvor vi kommer rundt og besøger jer, når I nu ikke kan besøge os. Derfor har vi igen i år lånt 3 ølvogne fra Fuglsang. Desuden har vi besluttet at udvide, så…

Læs mere