Nord-Als Musikfestival 2020 – Afsluttet

Det er nu endeligt lykkedes at få afsluttet kompensationen for festivalen 2020. Vi startede med at søge juridisk bistand i juli 2020 og forhandling med vores leverandører i oktober 2020. Ansøgningen med revisor erklæring blev sendt til erhvervsstyrelsen i slutningen af januar 2021.

Midt i Juli fik vi udbetalt 2,2 millioner kroner og har betalt alle kunstnere og en del leverandører deres tabsbegrænsede krav, så nu er den ude af verden. Vi havde også ansøgt til faste omkostninger i Nord-Als Musikfestival, som også er inkluderet i udbetalingen, hvorved vores regnskab for 2020 gik i 0. PUHA.

Nu er vi så gået i gang med at forhandle med alle kunstnerne og nogle af leverandørerne for Nord-Als Musikfestival 2021 og den ansøgning skal være indsendt senest den 31. oktober 2021.

Det bliver virkeligt godt når vi er færdige med alt dette papir arbejde og i stedet kan koncentrere os om at arrangere en gigantisk fest for vores gæster.

Vi ses i 2022.
Formand Nord-Als Musikfestival
Karsten Fibiger