Information

Nord-Als Musikfestival afholdes hvert år den anden weekend i juni på det idylliske Nordborg Slot, som ligger midt i Nordborg by.Til daglig danner slottet rammen om Nordborg Slots Efterskole.

Foreningen arbejder målrettet på at fortsætte det store arbejde det er, at fastholde Nord-Als Musikfestival som det største flerdages musikarrangement på Als.

Vi har siden 2015 haft totalt udsolgt til festivalen og det kræver et stort engagement/arbejde at fastholde.

Formål/Fakta

Formålet med Nord-Als Musikfestival er at støtte musikværkstedet i Havnbjerg, som bruger midlerne til øvelokaler og instrumenter, så amatørmusikere på Nord-Als gratis kan øve og indspille deres musik. Siden 1981 har Nord-Als Musikfestival doneret mere end 850.000 DK til musikværkstedet.

Derudover donerer Nord-Als Musikfestival forening penge til de grupper som hjælper under festivalen. Der er cirka 15 eksterne grupper som hjælper os med afviklingen og vi donerede mellem 150-200.000 DK til dem, som typisk er forældre til spejdere, støtteforeninger til friskoler eller musikgarder.

Foreningen har et sekretariat som består af formand, sekretær, kasserer og 1 repræsentant fra hver af de 5 arbejdsgrupper. Musik, Teknisk, Arrangement, PR og Sikkerhed.

Åbningstider:

Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Campingplads 16-21 09-02 09-02 09-11
Billet til armbånd 18-21 13:30-01 10:30-01
Festivalplads 14-02 11-02
Outsidescene 17-23 14-02 11-02
Musikerbod 15-21 11-01 08-01