Sekretariat

Nord-Als Musikfestival Forening ledes af et sekretariat bestående af 7 personer.


Sekretariatet vælges på årsmødet, som afholdes i november. Følgende er pt. valgt til sekretariatet:

 

Formand Karsten Fibiger
Kasserer Gerda Hansen
Sekretær Thomas Jessen
Arrangements gruppen Randi Figen
Musik gruppen Bjørn Wilke
PR-gruppen Berit Fibiger
Teknisk gruppe Rene Mehlberg