Sekretariat

Nord-Als Musikfestival Forening ledes af et sekretariat bestående af 7 personer.


Sekretariatet vælges på årsmødet, som afholdes i november. Følgende er pt. valgt til sekretariatet:

FormandKarsten Fibiger
KassererPalle Deigaard
SekretærThomas Jessen
Arrangements gruppenRandi Figen
Musik gruppenBjørn Wilke
PR-gruppenBerit Fibiger
Teknisk gruppeRene Mehlberg