Reglement og information

Adgang og opstilling
Torsdag skal campingvogne forbi Borgmester Blomgrens Plads, for at kunne få adgang til Campingpladsen.
• Der er kun adgang til Campingpladsen med festivalbånd
• Børn og unge under 13 år har kun adgang til Campingpladsen ifølge med
voksne
• Der er adgang til Campingpladsen torsdag kl. 16-21
• Fredag morgen er der adgang fra kl. 9
• Har du en lørdagsbillet kan du først komme ind på pladsen lørdag morgen kl. 9
• Pladsen skal være ryddet søndag senest kl. 11.00
• Hunde har ingen adgang
• Af hensyn til naboerne må højtalere ikke placeres oven på campingvognene

Myndighederne siger
• Brug af åben ild er forbudt.
• Det er ikke tilladt at medbringe stuemøbler og pavilloner
• Der må ikke medbringes fyrværkeri
• Campingvogne skal være indregistreret og registreringsattesten skal medbringes.
• Der må ikke camperes uden for de afmærkede felter
• Der må ikke være biler på Campingpladsen
• Der må ikke opstilles forskellige typer i samme felt f.eks. campingvogn og telt
• Maksimal samlet størrelse på løse batterier pr gæst, er 20.000mAh.
• I campingvogne er det kun tilladt at have originale batteri-installatoner.

Bad og forplejning
• Der opstilles en badevogn på pladsen som har åbent.
Fredag 7-13 og 15-18.
Lørdag 7-13 og 15-18
Søndag 7-11
• Der kan købes morgenmad fredag, lørdag og søndag morgen

Opførsel på pladsen
• Brug de udleverede affaldssække og de opstillede skraldespande.
Der udleveres flere affaldssække i informationsboden
• Vold og voldelig optræden, samt hærværk vil medføre bortvisning fra
Campingpladsen
• Ophold på Campingpladsen sker på eget ansvar. Nord-Als Musikfestival hæfter
ikke for tyveri og bortkomne genstande
• Festivalens medhjælpere er til stede på Campingpladsen med hjælp og
vejledning under hele festivalen.
Følg deres instrukser og vær med til at sikre vi alle får en god festival