Årsmøde 2019

OBS! Der er nyt punkt på dagsordenen:
– Ændring af vedtægterne