Sekretariat

Nord-Als Musikfestival Forening ledes af et sekretariat bestående af 8 personer.


Sekretariatet vælges på årsmødet, som afholdes i november. Følgende er pt. valgt til sekretariatet:   

 

Formand Karsten Fibiger  
Kasserer Gerda Hansen  
Sekretær Morten Rasmussen  
Arrangements gruppen Thomas Jessen  
Musik gruppen Bjørn Wilke  
PR-gruppen Berit Fibiger  
Teknisk gruppe Rene Mehlberg  
Kreativ gruppe Sigurður Grétar Jónasson